Monday, October 8, 2018

809. Nhạc Vĩnh Điện 1.Bây giờ 2.Giữa Đà Lạt sương mùGIỮA ĐÀ LẠT
SƯƠNG MÙ
Thơ Phạm Cao Hoàng • Vĩnh Điện phổ nhạc
BÂY GI
Thơ Phạm Cao Hoàng • Vĩnh Điện phổ nhạc