Sunday, November 18, 2018

860. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Thú nhìn người, người nhìn thú làm quen

Ảnh Trần Hoài Thư, New Jersey, 18.11.2018

Nhà tôi cạnh  dưới  triền sơn dã
Nai về gặm cỏ ở vườn sau
Ở  đây người vật đều bạn cả
Cứ hỏi thăm bằng ánh mắt nhau
Ánh mắt làm tôi thêm bạn mới
Một ngày bạn mang đến bầy nai
Nai mẹ nai cha nai chồng nai vợ
Thêm nai con như một gia đình
Nhiều lúc tôi đang ngồi trước máy
Nhìn hoài vào màn kính, tìm thơ
Bỗng nghe ai bước trên thềm lá
Hay tiếng gì rất đổi khả nghi
Mở hé nhìn ra từ cửa sổ
Thấy chú nai vàng đứng ngoài hiên
Tai vểnh chừng như nghe tiếng mở
Thú nhìn người, người nhìn thú làm quen

TRẦN HOÀI THƯ
New Jersey, 18.11.2018