Sunday, November 18, 2018

859. CHIỀU NEW DELHI - Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔICHIỀU 
NEW DELHI
Nhạc và lời:
PHẠM CAO HOÀNG

Tiếng hát:
NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Bấm vào bản nhạc dưới đây để nghe
Nguyễn Trọng Khôi trình bày ca khúc Chiều New Delhi