Thursday, November 22, 2018

867. BÁT MÌ BÒ Ở ĐÀI BẮC - Photo by Thân Trọng Sơn

BÁT MÌ
Ở ĐÀI BẮC
Những bức ảnh
do dịch giả Thân Trọng Sơn ghi lại
chiều ngày 22/11/2018 tại Đài Bắc.Đây là tô mì bò thứ thiệt mà
dịch giả Thân Trọng Sơn,
người dịch truyện ngắn BÁT MÌ BÒ của Lý Ngang
đã thưởng thức chiều ngày 22/11/18 tại Đài Bắc.
Đến tận nơi, nhìn tận mắt, và yên tâm hơn
về những chi tiết trong bản dịch đã được kiểm nghiệm.
Chỉ tiếc không biết tác giả ở đâu để được diện kiến.

Bấm vào đường dẫn dưới đây
để đọc truyện ngắn BÁT MÌ BÒ của Lý Ngang
do Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu: