Friday, November 23, 2018

868. WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPSWHILE 
MY GUITAR 
GENTLY WEEPS
Sáng tác:
George Harrison / John Lennon / Paul McCartney
Trình bày:
Ban nhạc SANTANA (Hoa Kỳ)

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
ban nhạc SANTANA trình bày ca khúc
WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS