Monday, January 7, 2019

935. GIẤC MỘNG TRÊN ĐỒI THƠM Ca khúc Nguyễn Trọng Khôi viết tặng riêng cho họa sĩ Đinh Cường


GIẤC MỘNG
TRÊN ĐỒI THƠM
Ca khúc Nguyễn Trọng Khôi viết tặng riêng
cho họa sĩ Đinh Cường

Bấm vào bức tranh dưới đây
nghe Nguyễn Trọng Khôi trình bày ca khúc
GIẤC MỘNG TRÊN ĐỒI THƠM

Chân dung Đinh Cường do Nguyễn Trọng Khôi vẽ