Thursday, March 7, 2019

1028. Phóng sự ảnh do Nguyễn Hữu thực hiện: TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠTÔI VỀ
ĐỨNG NGẨN NGƠ
Phóng sự ảnh do Nguyễn Hữu thực hiện

Đây là một số ảnh  trong bộ ảnh Đinh Cường
trở về Đà Lạt và Dran lần cuối cùng - tháng 11.2013
do phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Hữu ghi lại.
  


Dran,Dran,!!! Tôi về đứng ngẩn ngơ.Đinh Cường đứng trước bưu cục Dran.
Đầu thập niên 60, Trịnh Công Sơn cùng Đinh Cường
từng đến đây nhiều lần để gửi những bức thư cho Dao Ánh ở Huế.Đinh Cường ở Cà phê Tùng.
Nơi đây hơn 40 năm trước ông thường ngồi với
Trịnh Công Sơn, Phạm Công Thiện, Phạm Nhuận,
Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Thiệp…Người hâm mộ, thân hữu, văn nghệ sĩ
và vợ chồng chủ nhân công ty tranh thêu nổi tiếng XQ Đà Lạt
đến chúc mừng Đinh Cường
nhân dịp ông triển lãm tranh tại Đà Lạt, tháng 11.2013.