Thursday, March 14, 2019

1044. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG (1974) Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔIGỬI EM,

ĐÀ LẠT

Nhạc và lời:
PHẠM CAO HOÀNG
(1974)

Tiếng hát:
NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem:


Chân dung Cúc Hoa, oil on canvas, 18" x 24", 
Trương Vũ, 2016