Friday, May 3, 2019

1103. TRIỂN LÃM TRANH ANN PHONG KHAI MẠC VÀO TỐI THỨ BẢY, 4 THÁNG 5.2019 TẠI SANTA ANA
TRIỂN LÃM TRANH

ANN PHONGTriển lãm được tổ chức tại:
THE FOURTH ELEMENT GALLERY.

Địa chỉ:
210 N. Broadway, Santa Ana CA 92701
(Gần góc đường 1st và Broaday)

Khai mạc triển lãm:
Thứ Bảy ngày 4 tháng Năm, 2019.
Từ 7 giờ chiều -10 giờ tối.
Vào cửa tự do.

Ngày giờ mở cửa: 
Thứ Bảy từ 1-4 chiều.
Những ngày khác xin gọi hẹn: (844) 350-0088
Nếu quý vị lái xe, 
xin tìm paid parking góc đường 3rd và Birch

Ann Phong chú tâm vào con ngườì và thiên nhiên trong môi trường sống. Thế kỷ 21 này nhiều người được sống sung túc quá nên thường phung phí tài nguyên thiên nhiên. Nếu chúng ta ích kỷ chỉ nghĩ đến những tiện nghi cho mình, tài nguyên thiên nhiên dần dần sẽ cạn kiệt.