Friday, May 3, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI VĂN HỌC VIỆT SỐ MÙA HÈ 2019 & CỎ THƠM số 84 – tháng 4.2019
GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

VĂN HỌC VIỆT
Tạp chí văn học nghệ thuật mỗi năm ra 4 số

SỐ MÙA HÈ 2019Gồm bài vở của:

Trần Xuân Ninh    Lương Minh    Nguyễn Kiều Phương    Cao Thoại Châu    Quan Dương    Nguyễn An Bình    Tràm Cà Mau    Bùi Chí Vinh      Ngông    Phù Sa Lộc    Nguyễn Tình Cờ    Văn Ngọc   Thanh Thương Hoàng   Đức Phổ  Song Nhị    Ngô Nguyên Nghiễm    Thùy Trang      Lâm Chương     Trần Yên Hòa      Lê Văn Trung    Phạm Tín An Ninh    Kha Tiệm Ly     Nguyên Cẩn  Cấn Thị Bích Ngọc    Nguyễn Bạch Dương    Hà Kỳ Lam    Trần Hoàng Vỵ  Trần Văn Tích    Trần Vạn Giã    Trọng Đạt    Scott NguyênSư    Nguyên Phụng      Hạc Thành Hoa    Nguyễn Thanh Bình    Bùi Bảo Trúc    Nguyễn Bá Dĩnh

Liên lạc:  tcvanhocviet@gmail.com


CỎ THƠM
Tạp chí văn học nghệ thuật mỗi năm ra 4 số

SỐ 84 – THÁNG 4.2019Gồm bài vở của

Phạm Văn Tuấn    Nguyễn Văn Thành23    Vương Trùng Dương    Ngô Tằng Giao    Phan Anh Dũng    Ỷ Nguyên    Phạm Thành Châu    Nguyễn Phú Long    Nguyễn Thị Ngọc Hạnh    Nguyễn Thị Ngọc Dung    Tôn Nữ Mặc Giao    TT Thái An    Đoàn Xuân Thu    Sơn Nam    Phạm Cao Hoàng     Vưu Văn Tâm    Đinh Hùng Cường    Phong Thu    Võ Phú    Cao Nguyên    Đỗ Bình    Trần Quốc Phiệt    Trường Đinh    Lý Hiểu    Phan Khâm    Thanh Thanh    Hà Bỉnh Trung    Vương Đức Lệ    Hoàng Song Liêm    Nguyễn Vô Cùng    Trần Quốc Bảo     Quỳnh Anh    Kim Y    Phạm Thị Nhung    Diễm Châu    Minh Giang    Nguyễn Mây Thu    Hồ Trường An    Bạch Cúc    Diễm Hoa    Tuệ Nga    Hoa Văn   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn    Trần Quốc Bảo Virginia    Đăng Nguyên    Thái Hưng PGH    Bùi Thanh Tiên    Y Thi    H.T Bạch Mai    Văn Quang    Vi Khuê    Nguyễn Kinh Bắc    Hoàng Trùng Dương    Vĩnh Điện    Nguyễn Đồng    Hà Thượng Nhân    Vũ Hối    Phạm Trọng Lệ    Minh Châu Virginia    

Liên Lạc: dathphan1@gmail.com