Wednesday, May 8, 2019

1109. HOA SOAN BÊN THỀM CŨ Sáng tác: Tuấn Khanh Trình bày: Thùy DươngHOA SOAN
BÊN THỀM CŨ
Sáng tác: Tuấn Khanh
Trình bày: Thùy Dương
Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe Thùy Dương trình bày ca khúc Hoa Soan Bên Thềm Cũ