Thursday, July 18, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI : THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 85 • THÁNG 7/2019GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 85 • THÁNG 7/2019

Chủ đề:
LỮ KIỀU THÂN TRỌNG MINH


PHẦN CHỦ ĐỀ
gồm bài của các tác giả:
Trần Hoài Thư    Tô Thẩm Huy    Đỗ Hồng Ngọc
Huyền Chiêu    Cái Trọng Ty    Nguyễn Lệ Uyên
Khuất Đẩu    Cao Kim Quy     Hai Trầu    
Trần Thị Nguyệt Mai    Mang Viên Long

MỤC SỐNG VÀ VIẾT
ghi lại cuộc hội ngộ
của những người bạn văn nghệ
tại Houston (Texas) vào cuối tháng 5/2019,
gồm các bài viết của:
Từ Hoài Tấn    Ng~    Phạm Văn Nhàn    Trần Hoài Thư
Tô Thẩm Huy    Lê Thị Hoài Niệm    

PHẦN SÁNG TÁC
gồm bài của các tác giả:
Cái Trọng Ty    Lê Văn Trung    Ngọc Bút    Trần Dzạ Lữ
Đặng Toàn    M.H. Hoài Linh Phương    Phạm Văn Nhàn
Trang Luân    Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh    Nguyễn An Bình

SƯU TẬP ĐẶC BIỆT
Mai Thảo: Ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống

Muốn có  số báo này, liên lạc với Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com