Monday, August 19, 2019

1223. TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE Sáng tác: Irwin Levine & L. Russel Brown Trình bày: Tony Orlando & DawnTIE A YELLOW RIBBON
ROUND THE OLE OAK TREE
Sáng tác: Irwin Levine &  L. Russel Brown
Trình bày: Tony Orlando & Dawn

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Tony Orlando và Dawn trình bày ca khúc
TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE