Saturday, September 28, 2019

1251. PHỤNG VŨ Sáng tác: Nguyễn Đình Nghĩa Trình bày: Nguyễn Diệu Đoan TrangPHỤNG VŨ

Sáng tác: Nguyễn Đình Nghĩa
Trình bày: Nguyễn Diệu Đoan Trang
Bấm vào bức tranh dưới đây
để nghe Nguyễn Diệu Đoan Trang trình bày khúc Phụng Vũ:

Chân dung Nguyễn Diệu Đoan Trang
sơn dầu trên bố,  20" X 24", Trương Vũ thực hiện năm 2016