Sunday, October 20, 2019

1274. Thơ TRẦN TUẤN KIỆT 1.Xin chào 2.Ngựa hồng


TRẦN TUẤN KIỆT

Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt (1939-2019)


XIN CHÀO

Chào nhau giữa lúc rạng đông
Dù cho mưa gió xuân phân còn về
Bàn tay giữ trọn hồn quê
Chút hương cây cỏ tứ bề trăng sao
Chào nhau nhật nguyệt hôm nào
Nắng lên cồn bãi chào mào reo vui
Ra chuồng dê cất giọng cười
Mèo kêu mái lá
Góp lời bình minh
Sơn ca hót điệu say tình
Cõi bờ mộng cũ rập rình bướm hoa
Đường trường tuy vẫn còn xa
Xin chào nhau buổi đồng ca trở về


NGỰA HỒNG

Yên cương lạc ngựa xong rồi
Giờ em hãy đến cùng tôi lên đường
Ta qua mấy nẻo trời sương
Ta qua ngàn vạn chiến trường nghìn xưa
Dừng chân ngựa khép áo bào
Chở che em với chiêm bao vạn đời
Bên thành kim cổ trăng soi
Chim bằng đến đậu giữa trời tuyết sương
Em cùng tôi bước lên đường
Kẻo mòn dấu ngựa bên nguồn nước trôi
Nghìn năm sóng vỗ bồi hồi
Quán sương muôn nẻo dặm trời trọ êm
Đèn cầy soi sáng ngực mềm
Kiếp phù du cũng vẹn niềm hào hoa
Hôn em trong ánh lệ nhòa
Cớ sao em khóc ướt tà áo xanh
Ngựa khuya nhịp gõ bên thành
Mùa xuân phó hội cuộc tình đắm say
Yên cương lạc ngựa còn đây
Rồi ta đi khắp đông tây cõi bờ
Yêu người đêm lại làm thơ
Mối tình kim cổ bên bờ thời gian
Ngủ đi em giấc mơ vàng
Quán thùy dương thả đôi hàng tóc sương
Hương nồng đêm tỏa đôi đường
Phiếm du cho tiếng tơ trường mộng xuân

TRẦN TUẤN KIỆT
2014


Tập thơ LỜI GỬI CÂY BÔNG VẢI  của Trần Tuấn Kiệt
do nhà thơ Thành Tôn sưu tầm, in lại bằng kỹ thuật photocopy
và gửi tặng trang VHNT Phạm Cao Hoàng
khi nghe tin nhà thơ Trần Tuấn Kiệt qua đời ngày 8.10.2019