Thursday, November 7, 2019

1302. ĐINH CƯỜNG Tạ ơn

Chân dung Đinh Cường - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2014


Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều
kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu  phải dìu bước đi
tạ ơn. còn nói năng chi
chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh
bàn tay Phật chỉ anh minh
tưởng trăng là bóng của mình là sai
bóng ta từ lúc đổ dài
đường chiều qua mấy ngõ đầy lá thu
bóng ta từ sớm suơng mù
tạ ơn Trời Đất đền bù. nắng lên …

Virginia, Thanksgiving 2015
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)