Thursday, November 7, 2019

1303. TƯỞNG NIỆM 39 NẠN NHÂN CHẾT TRONG THÙNG ĐÔNG LẠNH TRÊN ĐƯỜNG NHẬP CƯ VÀO NƯỚC ANH : NGƯỜI NẰM XUỐNG - SÁNG TÁC: GIANG ÂN - TRÌNH BÀY: THANH SỬ . 39 CÂY DIÊM TRÊN TẢNG BĂNG TRANH SƠN DẦU ĐINH TRƯỜNG CHINH - THÁNG 10.2019TƯỞNG NIỆM 39 NẠN NHÂN
CHẾT TRONG THÙNG ĐÔNG LẠNH
TRÊN ĐƯỜNG NHẬP CƯ VÀO NƯỚC ANH
NGƯỜI 
NẰM XUỐNG
SÁNG TÁC:  GIANG ÂN
TRÌNH BÀY:  THANH SỬ
Bấm vào bức tranh dưới đây để nghe 
THANH SỬ trình bày ca khúc NGƯỜI NẰM XUỐNG

39 CÂY DIÊM TRÊN TẢNG BĂNG
TRANH SƠN DẦU ĐINH TRƯỜNG CHINH - THÁNG 10.2019