Thursday, November 14, 2019

1317. SUÝT NỮA THÌ TÔI ĐÃ GỌI TÊN EM (I ALMOST CALLED YOUR NAME) - Sáng tác và trình bày: FREDDY FENDERSUÝT NỮA THÌ
TÔI ĐÃ GỌI TÊN EM
I ALMOST CALLED YOUR NAME
Sáng tác và trình bày:
FREDDY FENDER

Bài hát này do Freddy Fender (ca nhạc sĩ người Mỹ gốc Mexico, 1939-2006) sáng tác và trình bày. Trong bài hát này, Freddy Fender kể lại câu chuyện đi khiêu vũ với người yêu, hôn cô ấy, nhưng suýt nữa thì gọi tên một người yêu cũ. Anh  này quả là bợm thật. Dù sao thì vẫn còn may cho Fender vì suýt thôi, chưa kịp gọi. Nếu như Fender gọi rồi thì bài hát này đã không ra đời.

Lời của bài hát
I ALMOST CALLED YOUR NAME
Freddy Fender

We were dancing
When she asked
Just like you used to
She touched my hand
And held me
Just like you used to

And so close, to my lips
The words came, that I almost
I almost called your name

Yes I almost called
I almost called your name
In so many way's
You are both the same
The only difference, in the two
Is that I still love you
Yes I kiss't her, but
I almost called your name

Yes I kiss't her, but
I almost called your name

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
FREDDY FENDER trình bày ca khúc 
I ALMOST CALLED YOUR NAME