Tuesday, December 3, 2019

1344. Thơ ĐINH CƯỜNG Nửa khuya thức dậy đêm tàn thu

Trong ảnh: Đinh Cường - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 May 2014


gởi Thầy Tuệ Sỹ
Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái
Mù sương trời tháng Chạp
nghe nao nao trong lòng
bạn nghe chuông nhà thờ đổ
trong tôi chuông chùa ngân
Tháng giêng Thầy nhập thất
Thị Ngạn Am trên đồi B'lao
mây ở đó phủ mờ trắng núi
Thầy ở đó tịnh yên tâm hồn
bạn thì nơi xa tít tắp. lên đỉnh
Bạch Mã đầy lau trắng hoang vu
lạnh với mưa phùn xứ Huế
bạn thì ở tận trường đua Phú Thọ
Sài Gòn. người ngoan đạo. đi lễ
nhà thờ thầm cầu nguyện Mẹ Maria
thời trước Nguyễn Tường Giang
và Nguyễn Đông Ngạc hay lên đó
chơi cá ngựa. gặp Trịnh Xuân Tịnh
rồi về làm Tập San Văn Chương...
nhớ  bài thơ cầm dương xanh
của Joseph Huỳnh Văn:
Ôi khúc cầm dương sầu quý phái
tháng Chạp như nỗi sầu quý phái .

Virginia, December 4, 2015
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)

Photo by Đinh Trường Giang- Virginia, December 2015