Wednesday, December 11, 2019

1355. Thơ ĐẶNG QUANG TÂM Mùa thu ở Plano

Autumn forest - Source: Pinteresy


Mùa Thu ở Plano
Đi giữa hàng cây khô
Nhặt một cành lá úa
Thương cảnh đời bơ vơ

Lá ơi xin đừng rụng
Đừng khóc người ra đi
Hoàng hôn trôi chầm chậm
Ai chờ mà biệt ly

Hỡi những linh hồn lá
Gió thổi đi về đâu
Nơi phương trời xa lạ
Còn nhớ thuở ban đầu

Đây người xưa cảnh cũ
Bao giờ gặp lại nhau
Để nghe ai nhắn nhủ
Lời hò hẹn kiếp sau

Mùa thu lá vàng khô
Đi thơ thẩn quanh hồ
Nhớ một bầy chim én
Đã bay về hư vô

ĐẶNG QUANG TÂM
19.8.2015