Wednesday, December 11, 2019

1356. NGUYỄN TƯỜNG GIANG Hai bài thơ mùa thu

Mùa thu Fairfax, photo by Phạm Cao Hoàng, 18.11.2018


TÀN THU

ngồi nhìn qua cửa sổ
một chiếc lá vàng rơi
sân sau đầy lá chết
mùa thu đã hết rồi

xương tàn như củi mục
chờ tuyết lạnh mùa đông
lửa đốt lên lần cuối
tro tàn vào hư không

quê nhà xa ngàn dậm
mẹ còn chờ con không...

19.11.2019


HỒN THU

gió đùa gió đùa đầu ngọn lá
mặt trời yên trên sóng hồ đưa
chút lạnh lạch luồn trong da thịt
gây gây chiều lên gọi hồn mơ

lòng thơ xanh đỏ theo hồn lá
nhựa thanh xuân dư vị ngọt chua
đã cạn đời ta chiều bóng ngả
da thịt nồng mùa hạ đã xa

tưởng nhớ một mùi hương trên tóc
gió bên hồ thanh thản mùa xưa
bước nhẹ trên lá vàng dáng nhỏ
môi bên nhau ly rượu chín mùa

em ơi một ngọn gió đùa
mà anh tưởng cả ngàn thu đã về

9.1998
nguyễn tường giang

Tranh Đinh Hoàng Oanh