Thursday, December 12, 2019

1357. CAPRI, C'EST FINI Sáng tác và trình bày: HERVÉ VILARDCAPRI,
C'EST FINI
Sáng tác và trình bày:
HERVÉ VILARD
Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe Hervé Vilard trình bày ca khúc
CAPRI, C'EST FINI