Tuesday, December 24, 2019

1378. Hãy thương yêu và chăm sóc đứa bé mồ côi này - Phim ngắn (4 phút) THE BIRTH OF THE FATHER do Charlie Chaplin thục hiện năm 1921Phim ngắn  (4 phút)
THE BIRTH OF THE FATHER
do Charlie Chaplin thục hiện năm 1921.
Charlie Chaplin hay còn gọi là vua hề Charlot
sinh năm 1889 và qua đời đúng vào ngày
Giáng Sinh 25.12.1977
Hãy thương yêu
và chăm sóc
đứa bé mồ côi này
Bấm vào ảnh dưới đây để xem: