Thursday, January 2, 2020

1392. ĐINH CƯỜNG 100 bức tranh thiếu nữ (Phần 3)

Chân dung Đinh Cường - Ký họa của họa sĩ Trần Trung Lĩnh


Phần 3

Nhân kỷ niệm 4 năm
ngày họa sĩ Đinh Cường qua đời
(7 tháng 1.2016 – 7 tháng 1.2020),
trang VHNT Phạm Cao Hoàng sưu tầm & giới thiệu
100 bức tranh thiếu nữ do HS Đinh Cường vẽ.
Chúng tôi sẽ giới thiệu làm 3 phần.
Phần 3 gồm những bức tranh mà chúng tôi chưa có
thông tin đầy đủ về tựa đề, chất liệu, kích thước.
Chúng tôi sẽ cập nhật sau và còn phải sưu tầm
thêm một số tranh nữa mới đủ con số 100.

Bản quyền của những bức tranh này
thuộc về gia đình của tác giả.

Nếu không có sự đồng ý của gia đình tác giả,
vui lòng không sử dụng tranh để làm bìa sách