Saturday, January 4, 2020

1395. ĐINH CƯỜNG 100 bức tranh thiếu nữ (Phần 1)


Chân dung Đinh Cường - Ký họa của họa sĩ Trần Trung Lĩnh


Phần 1

Nhân kỷ niệm 4 năm
ngày họa sĩ Đinh Cường qua đời
(7 tháng 1.2016 – 7 tháng 1.2020),
trang VHNT Phạm Cao Hoàng sưu tầm & giới thiệu
100 bức tranh thiếu nữ do HS Đinh Cường vẽ.
Chúng tôi sẽ giới thiệu làm 3 phần.

Bản quyền của những bức tranh này
thuộc về gia đình của tác giả.

Nếu không có sự đồng ý của gia đình tác giả,
vui lòng không sử dụng tranh để làm bìa sách
hoặc phụ bản. 


MÔI LÁ ĐỎ 
( lượm chiếc lá nhỏ
 dán thành môi )

BÊN KIA SÔNG
sơn dầu trên giấy, 22” x 24” 

BÓNG NGỰA HỒNG
sơn dầu trên canvas 30” X 30”, 6.2014

CHÂN DUNG ĐỘI KHĂN
sơn dầu trên CANVAS, 14” X 16”, 2014

CELLO TRÊN ĐỒI CHIỀU
sơn dầu trên giấy plast, 18” X 20”

CHIỀU ĐÀ LẠT I
sơn dầu trên canvas, 30” X 40” 

CHIỀU ĐÀ LẠT II
sơn dầu trên canvas, 24” X 30”

RỪNG CHIỀU
sơn dầu trên canvas, 30" x 40"

CHIỀU ĐỒI NÚI
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”

NGUYỆN CẦU
sơn dầu trên canvas, 24” X 39”

CHIỀU LẠC LÂM
sơn dầu trên canvas, 24” X 30”

DẠ KHÚC CHIM
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”

ĐÁNH THỨC ĐỒI HOA
sơn dầu trên giấy

ĐỂ NHỚ ĐÀ LẠT
sơn dầu trên giấy, 16" x 20"

ĐỒI HOA QUÌ VÀNG
sơn dầu trên canvas, 30” X 40”, 2014

TỊNH YÊN
  sơn dầu trên canvas, 30” X 30”, 6.2014

ĐỒI XANH
sơn dầu trên giấy

ĐỐM LỬA MIỀN ĐỒI NÚI
sơn dầu trên CANVAS, 30” X 40”, 1996

HÀNH HƯƠNG
sơn dầu trên canvas, 24” X 30”

MÙA SEN
sơn dầu trên giấy plast, 20” X 22”, 6.2013

HUẾ NOSTALGIA
sơn dầu trên canvas, 24” X 30”

SEN XANH
sơn dầu trên giấy plast, 18” X 20”

KHĂN TÍM
sơn dầu trên canvas, 16” X 20”

MÙA XUÂN
sơn dầu trên canvas, 24” x 30”

MÂY MÙA THU