Sunday, January 12, 2020

1403. Thơ ĐẶNG QUANG TÂM Mạt vận

By the river - Source: picturesmania.com

Thế gian có vạn điều thay đổi
Chỉ một điều thôi chẳng đổi thay
Kẻ thắng làm vua thua làm giặc
Oán thù vay trả trả không vay

Anh hùng mạt vận anh hùng tận
Thất thế sa cơ phải tội tù
Đất nước tan hoang người ly tán
Tiếng hờn ai oán tiếng ngàn thu

Nhà cũ còn đây nhà vẫn cũ
Người thân không gặp gặp người dưng
Giang sơn đổi chủ nhà thay chủ
Phước tưởng chừng ngưng họa chẳng ngưng

Bỏ nước ra đi người bỏ của
Hai bàn tay trắng trắng hơn đen
Ngàn năm một thuở buồn muôn thuở
Xứ lạ quê người riết cũng quen

Bao giờ biết được hư là thiệt
Khi đã gần xong một kiếp người
Chia tay là hết lời ly biệt
Mơ ước chỉ còn mơ ước thôi

Chiều nay sao lá rơi nhiều quá
Chiếc lá xa cành rách tả tơi
Kẻ mất người còn người mỗi ngã
Nhớ nhau cho gửi một đôi lời

22/11/2019
ĐẶNG QUANG TÂM