Friday, January 17, 2020

Giới thiệu tập thơ của Trầm Phục Khắc: GÃ TÌNH NHÂN & VỞ KICH KHÔNG DÀNH CHO SÂN KHẤU

Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press
PR 1/15/2020
SÁCH MỚI
Trân trọng giới thiệu:

GÃ TÌNH NHÂN &
VỞ KICH KHÔNG
DÀNH CHO SÂN KHẤU


Thơ TRẦM PHỤC KHẮC
Văn Học Press xuất bản, 1/2020
152 trang, giá bán $15.00
Tranh bìa: Duy Thanh
Phụ bản: Đinh Trường Chinh
Ký họa chân dung tác giả: Nguyễn Đại Giang

Tìm mua trên:
BARNS & NOBLE
Search Keywords: Ga tinh nhan
Hoặc bấm vào đường dẫn sau:
https://www.barnesandnoble.com/w/ga-tinh-nhan-va-vo-kich-khong-danh-cho-san-khau-tram-phuc-khac/1136038150?ean=9781078764704