Sunday, February 2, 2020

1435. Thơ BẮC PHONG Chia lymình ráng nuôi bầy con thơ
cho tui hun miếng trước giờ chia ly
thôi mình ở lại tui đi
họ đem tui nấu món gì cũng cam

Bắc Phong
Nguồn: Thư viện Sáng Tạo, 31.1.2020