Friday, February 28, 2020

1472. Nghi thức đóng cửa biên giới Ấn Độ - Pakistan vào cuối mỗi ngày

Nghi thức 
đóng cửa biên giới
Ấn Độ - Pakistan 
vào cuối mỗi ngày

Tại cửa khẩu Wagah, nghi thức đóng cửa biên giới đầy sắc màu diễn ra mỗi khi chiều buông, bất chấp xung đột triền miên giữa hai nước.