Friday, February 28, 2020

1471. Xem nghi thức đóng cửa biên giới Ấn Độ - Pakistan vào cuối mỗi ngày - Video dài 17 phút do YouTuber FAHOKA thực hiện.Xem nghi thức 
đóng cửa biên giới
Ấn Độ - Pakistan 
vào cuối mỗi ngày

PHÍA ẤN ĐỘ
 Bấm vào ảnh dưới đây để xem
video 17 phút do FAHOKA thực hiện.


PHÍA PAKISTAN
 Bấm vào ảnh dưới đây để xem
video 15 phút do Shahid Shafqat thực hiện.