Monday, March 2, 2020

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ SỐ 6 – THÁNG 3.2020GIỚI THIỆU
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

NGÔN NGỮ
SỐ 6 – THÁNG 3.2020
340 trang, khổ 6” x 9”, giá 20 USD
NGÔN NGỮ là một tạp chí đươc trình bày và in ấn rất mỹ thuật,
với sự cộng tác của các tác giả khắp nơi trên thế giới.
Rất mong các bạn ủng hộ tờ báo bằng cách đặt mua dài hạn.
Hoa Kỳ: 120 USD/năm  - Canada: 138 USD/năm,
Liên lạc với Lê Hân: 
han.le3359@gmail.com - (408) 722-5626
Các nơi khác mua qua amazon.com.