Wednesday, April 1, 2020

1517. BS PHAN CÔNG CHƯƠNG Lời thề Hippocrate, sự sợ hãi, và những người bạn ở tuyến đầu của dịch bệnh COVID-19

Hippocratic Oath - Source: Google image


LỜI THỀ HIPPOCRATE, SỰ SỢ HÃI,
VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN Ở TUYẾN ĐẦU
CỦA DỊCH BỆNH COVID -19

Hầu hết những người chữa trị bệnh nhân được đào tạo tại Hoa Kỳ đều có cơ hội học khóa Đạo Đức Y Tế. Các sinh viên được dạy về lời thề Hippocrate với 2 phiên bản cổ điển và hiện đại. Họ cũng thảo luận những nan đề về luân lý và đạo đức trong những tình huống khác nhau của y khoa hiện đại như tự-tử-với-sự-hỗ-trợ-của-bác-sĩ, phá thai, v.v. Có những hướng dẫn xác định bởi luật lệ, nhưng các luật lệ này không phải luôn luôn rõ ràng hoặc giản đơn để giúp các bác sĩ đưa ra quyết định. Ngoài những giáo luật của một số tôn giáo, có một nhân tố khác là linh hồn của các thiện chí trong nghề thầy thuốc, đó là lời thề HIPPOCRATE.
Mỗi người trong chúng ta đang đối mặt với dich bệnh toàn cầu COVID-19; tuy nhiên, có một dịch bệnh toàn cầu thứ hai như một số người đang lo lắng mà nó ảnh hưởng một cách sâu sắc đến chúng ta, đó là sự SỢ HÃI. Nó có tính "truyền nhiễm", lây lan một cách nhanh chóng, vắt cạn sức khỏe tinh thần cũng như thể xác của chúng ta một cách chóng vánh. Thật không khó để tìm thấy sự sợ hãi này trong các bệnh nhân, thân nhân của họ, những bác sĩ, y tá, và đồng sự của họ tại các tâm điểm của dịch bệnh COVID-19.
Tuần trước, một người bạn chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của một người bác sĩ trẻ đang đấu tranh với Coronavirus để giành lại mạng sống của các bệnh nhân  tại một bệnh viện ở New York. Anh ta đã không về nhà mấy ngày rồi, mặc lại bộ đồ (PPE) dành cho những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Coronavirus, và đã dùng cùng một cái khẩu trang N95 (loại đựoc đánh giá là an toàn nhất đối với Coronavirus và được khuyên là chỉ dùng một lần) trong nhiều ngày! Anh rất thường thấy các bệnh nhân mới được đưa vào bệnh viện để điền vào chỗ các bệnh nhân đã chết và đã được mang đi. Có quá nhiều xác chết đến nỗi không còn chỗ để chứa, ngoại trừ các xe vận tải đông lạnh! Anh thú nhận rằng anh đã quá hoảng sợ! Nhưng có lẽ anh đã không vượt qua sự sợ hãi đó nếu anh đã không nghĩ đến lời thề Hippocrate mà anh đã tuyên thệ.
Mới đây thôi, một trong số 30 bác sĩ người Albani đã nói rằng họ chỉ đơn thuần theo tiếng gọi của lời thề Hippocrate, và niềm tin này đã dẫn họ đến nước Ý để giúp cơn dịch bệnh COVID-19.
Một anh bạn của tôi là một y tá đang làm việc tại một Trung tâm Y tế tại tiểu bang Kentucky chia sẻ rằng do thiếu hụt các PPE, không có khẩu trang N95, anh thường xuyên mặt đối mặt với các bệnh nhân trong lúc anh chăm sóc họ. Anh thú nhận và chấp nhận rằng việc anh bị nhiễm Coronavirus là hiển nhiên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi! Anh không sợ hãi! Tôi tin là tinh thần của lời thề Hippocrate đã cho anh niềm tin, sức mạnh và sự dũng cảm đó. Anh là một trong những người cống hiến và từ thiện nhất mà tôi biết (Hope for Tomorrow thật vinh dự có anh là một thiện nguyện viên đắc lực và cũng là người bảo trợ). Cùng với anh, nhiều người đang chăm lo cho các bệnh nhân đang ở tuyến đầu, họ đang viết lại lich sử nhân loại bằng sự tử tế và yêu thương cho nhiều thế hệ thông qua cơn đại dich nầy.
Giữa sự sợ hãi, kiệt quệ về tinh thần cũng như thể xác, thậm chí cái chết; hơn bao giờ hết, lời thề Hippocrate đã trở thành nguồn động lực thiêng liêng cho nhiều người để chiến đấu với cơn dịch bệnh chết người COVID-19.
Với sự trân trọng nhất đến các bệnh nhân, nhân viên làm việc ở các siêu thị, nhân viên vệ sinh, nhân viên bưu điện, nhân viên an ninh, các thiện nguyện viên viên, các vị chức săc tôn giáo, các chính quyền, những người anh em, bạn bè thân hữu: Tam Ho, Ha Uyen Phuong, Kevin Anh-Hao Tran, Chau Vu, etc. đang cùng hàng triệu người khác thử thách mạng sống của để cứu các bệnh nhân.
Xin hãy cầu nguyện, cho họ biết là chúng ta đang ủng hộ, cũng như yêu thương họ.
BS PHAN CÔNG CHƯƠNG
Virginia, 1 tháng 4.2020

THE HIPPOCRATIC OATH, FEAR,
AND FRIENDS IN THE FRONT LINE
OF COVID-19 PANDEMIC

Most healthcare providers trained in the U.S. have had a chance to take a Healthcare Ethics class. Students are taught the Hippocratic Oath in its classical and modern versions. They also discuss many other dilemmas regarding the morality or ethics in coping with modern practice in medicines such as physician assisted suicides, abortions, etc. There are certain guidelines established by law, but they are not always straight forward or simple guidelines for helping doctors to make decisions! Besides rules deriving from faiths of religions, there is another factor which is the spirit of good faith in the practice medicine, the HIPPOCRATIC OATH.
Every one of us is facing with the current COVID-19 pandemic; however, there is second pandemic, as many considering, which has deeply affected to us, the FEAR. It is contagious, spreading quickly, squeeze out people’s mental and physical health rapidly, etc. It is not difficult to find this fear among patients, their loved ones, and from healthcare providers, personnel who are in the epicenter of the COVID-19 pandemic.
Last week, a friend of ours shared with us the feelings from a young medical doctor who was fighting COVID-19 to save lives for his patients from a hospital in New York. He did not go home for several days; he used the same gown, same N95 mask for many days. He very often saw new patients brought into the hospital to replace the space that dead patients once occupied. There were so many dead bodies that there was not enough space to have to be kept except in refrigerated trucks. He confessed that he was panicking! But he would not be able to overcome this fear if he did not take Hippocratic Oath.
Recently, one of 30 fearless Albanian doctors said they just simply follow Hippocratic Oath and this belief led them to come to Italy to help the COVID-19 pandemic there.
A friend of mine who is a nurse and working in a medical center in Kentucky shared with us that with the limited PPE (professional protection equipment) supplies, no N95 masks, he has been frequently exposed almost face to face with patients every day. He admitted the fact that being infected with the Coronavirus is just a matter of time!  He has no fear! He is one of the most devoted and charitable people I know (Hope for Tomorrow has been so honored to have him as a volunteer and a supporter). I believe that the Hippocratic Oath has given him that belief, strength and courage. Together with him, many other care givers who are at the front line, writing the history of mankind by kindness and love for generations through this pandemic.
In the midst of fear, mental and physical exhaustion, even dead; more than ever before, the Hippocratic Oath has become the holy motivation for many people to combat the deadly COVID-19 pandemic.
With highest respect to all patients, supermarket employees, cleaners, food service workers, caregivers, postal workers, police officers, volunteers, religious leaders, governments, etc., and our friends Tam Ho, Ha Uyen Phuong, Kevin Anh-Hao Tran, Chau Vu, Khanh Le, etc.  who are working together with millions of other healthcare providers in the world risking their own lives to save others.
Please pray for them, show your support and love to them.
PHAN CONG CHUONG, DDS
Virginia, April 1, 2020