Thursday, April 2, 2020

1518. PHẠM CAO HOÀNG Mây trắng

Sông Ba, đoạn chảy qua cầu Đà Rằng (Tuy Hòa) - Photo by Phạm Cao Hoàng


ngày đi v phía mt tri
tôi nghe tiếng gi ca người năm xưa
và nghe tiếng m u ơ
bên dòng sông vi đôi b qunh hiu
xóm thôn mt thu tiêu điu
gian nan cùng vi cuc phiêu lãng này
ngày v trng hai bàn tay (*)
người v ôm ly cm mây trng bun
khói ngày xưa y còn vương
sương còn đng li bên dòng c thi
ngày v nh lúc ra đi
bin gào lên khúc bit ly sao đành
vy mà… 
biền biệt bao năm

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 2009
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ - Thơ Trần Huiền Ân