Monday, May 25, 2020

TIN BUỒN Nhà thơ TÔ DUY THẠCH vừa qua đời vào ngày 23 tháng 5. 2020 tại Phan Rí, Bình Thuận, hưởng thọ 77 tuổi