Saturday, June 27, 2020

1642. Mười ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Thị Thanh Bình


Bấm vào ảnh dưới đây để nghe 10 bài hát
phổ nhạc từ thơ Nguyễn Thị Thanh Bình.
(Trang này do nhà thơ Lê Hân thực hiện trên website Saigon Ocean)