Thursday, June 18, 2020

Sách mới của NXB Thư Ấn Quán: BÃO Tuyển tập thơ văn của Trần Hoài Thư


SÁCH MỚI
CỦA NXB THƯ ẤN QUÁN

BÃO
Tuyển tập thơ văn
Tác giả: TRẦN HOÀI THƯ
180 trang, bìa cứng, đóng bằng chỉ,
in ấn rất đẹp,
gồm những bài được tuyển chọn từ
BLOG TRẦN HOÀI THƯ
tranhoaithu42.com
Đây là quà văn nghệ của tác giả gửi tặng
thân hữu và bạn đọc.
Muốn có sách xin liên lạc với tác giả:
tranhoaithu16@gmail.com