Thursday, July 2, 2020

1650. GIỚI THIỆU SÁCH TÂM CHÂN DUNG - TÁC GIẢ: LUÂN HOÁN


GIỚI THIỆU SÁCH
TÂM CHÂN DUNG
TÁC GIẢ: LUÂN HOÁN
Thay vì dùng cọ và màu để vẽ chân dung
như các họa sĩ, Luân Hoán vẽ chân dung bằng thơ.
113 bài thơ phác thảo chân dung 113 tác giả.
Một cuốn sách rất đặc biệt, đọc rất thú vị.
450 trang, bìa cứng, NXB Nhân Ảnh, Hoa Kỳ, 2018.
Bìa: Khánh Trường
Trình bày: Nguyễn Thành
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Muốn đặt mua sách, vui lòng liên lạc với anh Lê Hân:
han.le3359@gmail.com - (408) 722-5626