Monday, September 14, 2020

1754. Thơ ĐẶNG QUANG TÂM Tiễn bạn


Tau gửi hồn tau vào cốc rượu
Tiễn mày sắp sửa bỏ đi xa
Từ đây hồn sẽ lìa thân xác
Lưu lạc cùng nhau đỡ nhớ nhà

Có mặt trời nằm trong đáy cốc
Sưởi lòng kẻ ở lẫn người đi
Mày đi không khóc mà tau khóc
Buồn nào hơn giây phút biệt ly

Vầng trăng ai xẻ làm hai mảnh
Mảnh mọc chỗ này lặn chỗ kia
Tau ở nơi nào hai chỗ đó
Bao giờ mới hết cảnh phân chia

Mày đi tau gửi cụm mây trắng
Che ở đầu nhau để nhớ nhau
Những buổi chiều đông trời trở lạnh
Nhớ mày tau thấy chạnh lòng đau

Mày đi chỗ đó mà yên phận
Lưu luyến làm chi thêm đắng cay
Tau ở lại đây đời lận đận
Chén cơm manh áo mất cả ngày

Như vậy là xong rồi đó mày
Sáng nay cầm điếu thuốc trên tay
Nhìn quanh bè bạn thiếu một đứa
Đau quá mày ơi lại thiếu mày

Thôi thế cũng xong một kiếp người
Bôn ba cho lắm chỉ vậy thôi
Lỡ sanh nhằm phải thời chinh chiến
Sống được bao nhiêu cũng đủ rồi

August 2, 2020
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)