Sunday, September 20, 2020

1767. ĐINH CƯỜNG Chiều nắng ấm. đi bộ qua Starbucks đi bộ về nhìn vệt mây hồng và vầng trăng sắp tròn. Thấy hạnh phúc

Chân dung Đinh Cường
Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2014

Một vệt mây hồng. ngôi sao lên sớm
vầng trăng còn khuyết. sắp trăng rằm
người đi trong chút chiều nắng ấm
thấy như là mình rất thong dong
 
thấy như mình vừa qua con suối
suối cựa mình cho dòng nước trong
và dưới kia mấy hòn cuội trắng
nhớ tuổi thơ. hay ngồi sắp từng hàng
 
trường nhà thờ sân toàn cuội trắng
rừng cao su che bóng mát quanh năm
quanh năm đi dưới rừng xanh mướt
thủ dầu một ơi mai kia về thăm
 
mai kia trăng có tròn hay khuyết
chút tình tôi là mãi trăm năm
chút tình tôi sẽ nhớ hoài khôn siết
đoạn ghi in. bạn tặng bất ngờ sao...
 
Virginia, Jan. 12, 2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)


Bìa tập thơ "Cào Lá Ngoài Sân Đêm"
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán, 2014