Friday, November 6, 2020

1824. Thơ NGUYỄN VĂN ĐIỀU Rác và hoa

Flowers in the vase - Source: freepik

 

Rác làm phân bón cho cây tươi tốt

Cây cho hoa để làm đẹp cho đời

Khi héo tàn thì hoa kia thành rác

Rác là hoa, hoa là rác người ơi !

 

Khi ta ở ,ta chẳng từ đâu đến

Khi ta về, ta cũng chẳng về đâu

Cuộc sống này xiết bao điều kỳ diệu

Ngày tóc xanh tóc trắng cũng gần nhau

 

Hoa khoe sắc cho trần gian nhìn ngắm

Cho hương thơm làm ngây ngất con người

Rồi một lúc hoa tàn cho ta rác

Rác và hoa là hai mặt cuộc đời !

 

Hoa là rác, rác là hoa bạn ạ

Đủ cho ta thanh thản bước theo đời

Khi ngồi lại giữa chập chùng nhân thế

Ta cùng người bày tiếp những cuộc chơi !

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU