Saturday, January 16, 2021

1907. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Lệ Thu (1943-2021)

CHÂN DUNG LỆ THU
Tiếng Hát Bay Trên Hàng Phố Bâng Khuâng
đinh trường chinh - 16/1/2021