Saturday, February 27, 2021

1943. LỜI MẸ DẶN Thơ Phùng Quán - Phạm Duy phổ nhạc - Tiếng hát Duy Quang

Trong ảnh: nhà thơ Phùng Quán (1932-1995)