Sunday, February 28, 2021

1944. Thơ LÊ VĂN TRUNG Về tìm lại tôi

Ảnh minh họa - Nguồn: dreamstime.com


Tôi về tìm lại tôi ngày cũ,

Quán vắng, tôi ngồi thương nhớ tôi

Tóc chiều như gió bay trong nắng

Có phải mùa xanh tôi chớm phai !

 

Tôi về cúi nhặt niềm quên lãng,

Chiếc lá hoàng hôn chưa kịp vàng.

Viết tiếp bài thơ còn dang dở,

Trang đời chìm nổi cõi trăm năm.

 

Tôi về khánh tận cả niềm tin.

Buốt lạnh lòng nhau nỗi chiếu chăn.

Tôi đắp đời tôi rơm cỏ mục.

Lạc loài ngay giữa cõi nhân gian.

 

Tôi về tìm lại tôi, chợt thấy :

Nấm mộ ai đề tên : TUỔI THƠ

Hình như tôi lạc tôi từ đấy.

Những ước mơ tàn theo giấc mơ.


LÊ VĂN TRUNG