Tuesday, March 16, 2021

1964. PHẠM CAO HOÀNG Ngày tôi trở lại miền đông

Red rose - Nguồn ảnh: Google image

ngày tôi trở lại miền đông

tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên 

vẫn là tôi, vẫn là em

vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa

đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa

trên con đường mịt mù mưa xứ người

và xin cảm tạ đất trời

đã cho em lại nụ cười hồn nhiên

đi cùng tôi, giọt sương đêm

nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ

mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa

giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn 

vẫn là tôi, vẫn là em

vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn

vẫn là mây trắng ngàn năm

 

PHẠM CAO HOÀNG

Virginia, 17.3.2013

(Để nhớ ngày này hai năm trước)