Tuesday, March 16, 2021

1965. ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi khi đọc bài lục bát của Phạm Cao Hoàng

Yellow rose - Nguồn ảnh: Google image

Chiều vang xa tiếng quạ

rừng khô cây đứng trơ

suối cạn dòng sỏi lạnh

người đi trong mưa thưa

 

ngày này chị khổ nạn [1]

hai năm mà như mơ

nhớ lần đến thăm chị

chị đứng ngồi khó khăn

 

bình hoa vàng tươi nở

như thầm thì cúc hoa [2]

như quỳ rừng đà lạt [3]

bao năm xa nhớ nhà

 

chiều tôi về tiếng quạ

oác oác giọng kêu khàn

tiếng kêu đầy mãnh lực

niềm vui anh chứa chan…


Virginia, 17.3.2013

ĐINH CƯỜNG

(1939-2016)

[1] chị bị tai nạn xe nay đã lành hẳn

[2] tên loài hoa cũng là tên chị

[3] chữ của Phạm Công ThiệnCÚC HOA, GIẤC MƠ ĐÀ LẠT 
THỜI CHƯA BIẾT BUỒN
dinhcuong , 17.3.2013