Friday, March 26, 2021

1976. ĐINH CƯỜNG Thử ghi chú tranh vừa vẽ xong

TỊNH YÊN
Oil on canvas, 30"x30", dinhcuong, 6.2014

Đinh Cường

THỬ GHI CHÚ BỨC TRANH VỪA VẼ XONG

 

Chút mây trắng toát bên thềm cửa

và dáng ai ngồi trong tịnh yên

với bông hoa cỏ tay hờ hững 

như nguyện thầm câu Kinh Kim Cang

 

và gót chân trần như muốn thả

ao xưa làm động vạt bèo xanh

một chút tím chiều trên mái tóc

khăn voile ửng mấy đốm sầu đông...

 

Virginia, June 30, 2014

ĐINH CƯỜNG

(1939-2016)

ĐỒI HOA QUÌ VÀNG
Oil on canvas, 30"x30", dinhcuong, 6.2014