Saturday, March 27, 2021

1977. Thơ LÊ VĂN TRUNG Trắng Xóa Bạch Vân

White cloud and green grass - Photo by PCH

Tóc bạc phơ, 

Lòng cũng bạc phơ

Thôi về

Vẽ lại giấc mơ xưa

Soi gương mà xót màu năm tháng

Tàn phế thân danh, mộng hải hồ

 

Chiều sương tan

Tình trắng bạch vân

Tiếc gì nhau giọt nắng xuân tàn

Hoa ơi nở muộn bên thềm vắng

Có tỏa giùm ta một thoáng hương ?

 

Đời đã bạc

Ta về tay trắng

Nhớ !

Rồi quên !

Rồi nhớ ! 

Chuyện nhân tình.

Ta nhớ một chiều xanh em bỏ lại

Nhớ vạn lần

Có biết một lần quên ?

 

Tóc đã bạc nhuộm vôi đời bạc trắng

Phụ gì nhau người hỡi đọt trầu xanh

Ta vẫn đỏ tận trong dòng máu đỏ

Mà tình người vội trắng xóa bạch vân

 

LÊ VĂN TRUNG

23. 03. 2021