Friday, April 9, 2021

1982. ĐINH CƯỜNG Mùa xuân về

HÀNH HƯƠNG
Oil on canvas, 24"x30", dinhcuong

Đinh Cường

MÙA XUÂN VỀ

 

Bây giờ là cánh rừng

đã đầy búp non xanh

bây giờ ven đường mòn

đã đầy hoa vàng nở

 

tôi đi trong gió chiều

nắng chạy dài rất nhẹ

chim đâu bay về nhiều

ôi bầy chim đỏ gạch

 

tha hồ chuyền qua nhanh

không như ngày rét mướt

rúc dưới từng bụi chanh

hoa chanh giờ  nở trắng

 

hoa chanh thơm vườn xưa

rợp đầy bông khế tím

tóc dài bồ kết gội

dáng ai hong nắng chiều

 

nắng chiều nắng chiều ơi

tiếng còi tàu lại hụ

từng bước từng bước về

thấy thương bạn bè quá

 

người nằm trong áo quan

người đang nằm rehab...

 

Virginia, April 4, 2014

ĐINH CƯỜNG

(1939-2016)