Friday, April 16, 2021

1994. DUYÊN Nhớ về một đoạn ghi

Duyên by Trương Vũ

ở lại nhé, Ngựa Ô thương mến

tôi sẽ đi và sẽ nhớ nơi này*

 

một đoạn ghi cho căn nhà mới
phamcaohoang.com

nhớ về "Đoạn Ghi Đêm Centreville".**

 

đời vẫn mãi hoài. những cuộc chia xa

có ở lại. có chia ly. giã biệt

có chốn xưa. ắp. kỷ niệm. đầy

để nhớ về. an ủi cũ, không tên

căn nhà xưa. biết bao thương mến

mỗi đoạn đời. có hạnh phúc. có xót xa

 

bên em. ấm áp. thương đau, cũ

đời quạnh hiu. hạnh phúc, em là

đời xót xa. nụ cười...ai vẫn nở

an ủi tôi, người thi sĩ của mộng mơ

em bên tôi, cuộc đời xinh đẹp quá

cho mỗi ban mai

khói café quyện hiên nhà...

 

ở lại nhé, ngựa ô thương mến

tôi sẽ đi và sẽ nhớ nơi này*

 

duyên

7.10.2017 

 

  * Chia tay Ngựa Ô, thơ Phạm Cao Hoàng.

** Đoạn Ghi Đêm Centreville, thơ Đinh Cường.