Saturday, April 17, 2021

1995. Thơ ĐẶNG KIM CÔN Bên bờ tử sinh


 

Gió lùa phía Bắc

Sấm gầm Nam phương

Thân co cũi sắt

Lòng quay trăm đường

 

Yêu ma rình rập

Hí hố bể dâu

Cá nằm trên thớt

Mài dao trên đầu

 

Chôn từng ngày tháng

Ngàn nhát cuốc đau

Nhốt từng ánh sáng

Tường dày rào cao

 

Ngập tràn đêm tối,

Quanh ta còn gì

Đoạ đày, tan nát

Ôm đoạn trường đi.

 

Hồn về lạ chỗ

Ngơ ngác trần gian

Ngồi ôm bia mộ

Ngậm ngùi nghĩa trang

 

Nhìn sau, nhìn trước

Ngại cả bóng mình

Thân tàn, đếm bước

Bên bờ tử sinh

 

(1979)

ĐẶNG KIM CÔN